20 Th5Tháng 5 năm 2020 – Đường cong lợi suất của Hoa Kỳ che giấu sự thật

Tháng 5 năm 2020 có lẽ là thời điểm tồi tệ để dự đoán thị trường chứng khoán. Chúng ta đã ở giai đoạn mà đường cong lợi suất bị che khuất trong tầm nhìn rõ ràng. Chính đường cong lợi suất này che giấu sự thật về tương lai của thị trường chứng khoán.

Thị trường như chúng ta biết nó đã không thay đổi. Và nó không cần phải thay đổi.

Thị trường chứng khoán không phải là một câu lạc bộ tư nhân, lý do duy nhất Cục Dự trữ Liên bang và Cơ quan Dịch vụ Tài chính tồn tại là để che đậy sự thật rằng không có hồ sơ công khai nào được lưu giữ, không ai biết tình trạng tài chính của bất kỳ công ty nào. Ví dụ, số lượng bán hàng của Reckitt Bencker’ser trong hai năm qua như thế nào? Chúng có hai chữ số hay chúng âm?

Có hai lý do cơ bản cho điều đó? Một là công ty là một công ty lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hai là công ty đã bị hạ cấp bởi Moody. Đó là cách thị trường trái phiếu Mỹ hoạt động.

Ngay khi tin tức về việc một công ty bị đánh giá tiêu cực, cổ phiếu đã ngay lập tức bị mất giá trị và giảm xuống khi một sự kiện thế giới xảy ra. Đó là đường cong lợi suất che giấu sự thật về tương lai của thị trường chứng khoán.

Trong khi rất nhiều công ty kiếm được lợi nhuận lớn trên thị trường, sự thật là rất nhiều công ty đó dựa trên các tập đoàn đa quốc gia. Ví dụ, General Electric và Apple là hai trong số các tập đoàn lớn nhất thế giới. Các công ty này có trụ sở tại Hoa Kỳ. Nếu bạn nhìn vào bảng cân đối kế toán của họ, bạn sẽ thấy rằng lợi nhuận được tài trợ bởi trái phiếu do chính phủ ở Anh và Pháp phát hành.

Chính phủ là khách hàng của các ngân hàng trung ương, và trong một số trường hợp, lãi suất mà họ phải trả cho các ngân hàng trung ương là rất quan trọng. Với sự xuất hiện của quỹ tài sản có chủ quyền, thực tế là một quốc gia sẽ vay tiền từ một ngân hàng trung ương mà họ nợ nó sẽ được tính. Làm sao?

Bởi vì chính phủ không phải là một công ty, nó không thể bị phạt, nó không thể bị tòa án phạt và không thể buộc phải trả nợ. Vì vậy, thật khó để thấy một tòa án có thể buộc một quốc gia trả lại trái phiếu bảo lãnh do ngân hàng trung ương của mình phát hành như thế nào. Không có cách nào để buộc một công ty thực hiện một trái phiếu bảo lãnh.

Do đó, thị trường nợ toàn cầu có vẻ như thị trường tự do đang hoạt động khá tốt, nhưng không có hồ sơ công khai nào cho thấy có bao nhiêu tiền đi vào nền kinh tế toàn cầu, và bao nhiêu đi ra ngoài. Do đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục cho họ tiền trong thời gian rất dài.

Mặc dù chúng ta đang ở trong một thị trường đã bị gian lận đến mức giống như một thị trường tự do bị gian lận, nhưng thực tế là thị trường tự do thực sự bị thổi phồng quá mức, và chỉ tốt cho một số ít người được chọn. Sự thật là những người tạo ra câu chuyện về giá dầu quá cao không bao giờ nhìn vào cách thức này ảnh hưởng đến đường cong lợi suất.

Sự thật là đây là cách một thị trường sẽ hành xử. Bất kỳ tài sản giá cao nào cũng sẽ bán, và bất kỳ tài sản giá thấp nào cũng sẽ mua. Sự khác biệt giữa điều đó và một thị trường tự do bình thường là các ngân hàng trung ương và chính phủ đang phát hành chúng, phải bán và mua trước khi bất kỳ ai khác có thể.

Trong một thị trường tự do, mọi người đều giao dịch và tất cả các tài sản đều có giá trị như nhau. Nhưng, nếu các ngân hàng trung ương sẵn sàng hỗ trợ giá trị tài sản bằng tiền mặt, điều đó có nghĩa là dòng tiền sẽ tăng cao hơn một chút và thấp hơn một chút so với thị trường. Sẽ có ý nghĩa khi bán một trái phiếu sẽ tăng giá 2% mỗi năm và mua một trái phiếu sẽ tăng giá ở mức một phần trăm mỗi năm?