01 Th4Dự báo của Dow Jones S & P 500: Xem xét lại mức thấp?

Có thể thực sự tìm thấy các mức cao và thấp “thấp” mà bạn muốn theo dõi theo chỉ số của dự báo của Dow Jones S & P 500: Xem lại các mức thấp? Nếu vậy, hãy bắt đầu.

Cổ phiếu là một trong những lĩnh vực bị hiểu lầm nhất và có một số lý do cho việc này. Đầu tiên, nhiều nhà đầu tư chỉ dựa vào các chỉ số chính để đưa ra quyết định đầu tư của họ. Thứ hai, họ chỉ cố gắng đầu tư vào các công ty nằm trong chỉ số, không bao giờ tính đến lĩnh vực tài khoản.

Hai chỉ số mà tôi đang đề cập đến là Chỉ số công nghiệp trung bình (DJIA) và Chỉ số 500 & tiêu chuẩn (SPY) của Standard & Poor. Cả hai đều có một loạt các cổ phiếu khác nhau và mặc dù chúng dựa trên cùng một công ty, chúng không được tạo ra như nhau.

Chẳng hạn, chỉ số Dow Jones bảo thủ hơn so với S & P 500. Chỉ số Dow nói chung sẽ đi theo sự chuyển động của ngành tài chính. Do đó, bạn nên tập trung vào các công ty nằm trong lĩnh vực tài chính khi nói đến việc đạt được mức cao và thấp trong chỉ số Dow Jones.

Mặt khác, có những yếu tố khác sẽ rất quan trọng trong S & P 500 Outlook: Xem xét lại các mức thấp, chẳng hạn như khu vực. Tuy nhiên, nếu bạn không biết đó là lĩnh vực nào, chỉ cần nhìn vào ba chữ cái tạo nên khu vực đó.

Chẳng hạn, chỉ số Dow Jones bao gồm các công ty nằm trong lĩnh vực tài chính. Do đó, chỉ số Dow Jones là một chỉ số bảo thủ hơn.

S & P 500 bao gồm các công ty nằm trong tất cả các lĩnh vực. Do đó, S & P 500 có thể được coi là tích cực hơn. Do đó, bạn nên xem xét chỉ số Dow Jones trong chỉ số Dow Jones và S & P 500 trong S & P 500 của bạn.

Như bạn có thể thấy, họ có các cơ sở khác nhau và cùng với đó, bạn thực sự có thể đi một chặng đường dài để đạt được cái nhìn sâu sắc về Dow Jones và S & P 500. Bạn cũng nên xem xét một số lợi ích sau:

Thật dễ dàng để tìm hiểu về chuyển động giá hàng ngày của từng cổ phiếu trong chỉ số Dow Jones và S & P 500, nhưng bạn có thể không muốn mất nhiều thời gian để làm điều này. Thực tế của vấn đề là có rất nhiều nhà đầu tư muốn tránh nhiều công nghệ, cổ phiếu công nghệ và bạn có thể muốn xem xét chúng khi bạn đang tìm kiếm thông tin về biến động giá hàng tuần hoặc hàng ngày của cổ phiếu thị trường.

Bạn có thực sự cần biết tên của công ty nằm trong chỉ số Dow Jones hoặc S & P 500 không? Trong một số trường hợp, câu trả lời là không. Bạn có thể có một hoặc hai cổ phiếu mà bạn muốn tìm hiểu về chúng, nhưng nếu bạn thực sự không quan tâm đến tên đó, bạn chỉ nên lấy một công cụ chọn cổ phiếu hàng ngày và sử dụng nó cho nhu cầu nghiên cứu của bạn.

Hãy nói về những cổ phiếu mà bạn quan tâm. Nếu bạn không có tên mà bạn có thể mô tả ngắn gọn, bạn thực sự có thể thực hiện một số nghiên cứu trên internet bằng cách truy cập Google và nhập tên của cổ phiếu mà bạn quan tâm. Bạn sẽ có thể xem báo cáo tài chính gần đây nhất và thậm chí thông tin về người thực sự sở hữu cổ phiếu.

Một điều khác mà bạn cần lưu ý là các cổ phiếu được coi là “bị định giá thấp” thường được định giá thấp hơn. Mặc dù bạn chắc chắn sẽ trả nhiều tiền hơn cho các cổ phiếu này, bạn vẫn nên xem xét liệu bạn có sẵn sàng đợi cho đến khi chúng đạt được một số tiền nhất định trước khi bạn quyết định mua hoặc bán hay không. Điều đó sẽ cho bạn nhiều thời gian hơn để đánh giá giá trị thực của cổ phiếu.