Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2020

24 Th12Phân tích đô la New Zealand: NZD / USD suy yếu do ngại rủi ro rộng hơn

Nếu bạn đã thực hiện một số phân tích đô la New Zealand, bạn sẽ biết rằng đồng đô la New Zealand (NZD) đã ở trên một con đường không định hướng trong một thời gian. Trong hầu hết vài năm qua, NZD về cơ bản đã nằm đúng vị trí của nó, ở một […]

Read More ...