Daily Archives: 14.10.2020

14 Th10Slippage là gì

Điều rất quan trọng là phải biết sự khác biệt giữa trượt giá và thua lỗ, vì nó có thể dẫn đến thua lỗ lớn trên thị trường Forex. Thua lỗ là do nhà giao dịch mất tiền và thua lỗ lớn, nhưng trượt giá hoàn toàn là một vấn đề khác. Trượt giá trong […]

Read More ...